شرکت ارم پرتو پارس


نرم افزار جامع آمار تولید سیمان


نرم افزار تحت وب آمار تولید سیمان با نگاهی نو به مقوله " آمار تولید" طراحی شده است و همه نیازهای یک سازمان را در مقوله آمار تولید برآورده می کند . پیاده سازی این نرم افزار به صورت تحت وب، دسترس پذیری آن را در سطح سازمان آسان می نماید . از آنجایی که تحلیل های انجام شده در فرآیند طراحی نرم افزار در محیط واقعی و به کمک کارشناسان خبره در این حوزه انجام شده است ؛ تمام پیش بینی های لازم در زیرساخت این نرم افزار در نظر گرفته شده و همین امر توسعه نرم افزار را آسان می کند و در صورت درخواست مشتری برای توسعه بخشی از نرم افزار و یا درخواست برقراری ارتباط بین این نرم افزار و نرم افزارهای دیگر (اطاق کنترل، فروش ، باسکول ها و ... ) این فرآیند امکان پذیر بوده و زمانبر نخواهد بود .

امکانات نرم افزار

 • دپارتمان ها و مواد ورودی به آنها

 • امکان ثبت و مدیریت دپارتمان ها به صورت کاملا داینامیک توسط کاربر
 • امکان ثبت و مدیریت مواد اولیه به صورت کاملا داینامیک توسط کاربر
 • امکان ثبت و مدیریت ورودی های هر دپارتمان به صورت کاملا داینامیک توسط کاربر
 • امکان محاسبه "تولید هر دپارتمان ها"
 • امکان مدیریت "تحویل به مرحله بعد هر دپارتمان" برای هر ورودی به دپارتمان
 • امکان ثبت آمار روزانه ورودی ها و تحویل مواد به هر دپارتمان
 • امکان ثبت و مدیریت مصارف انرژی هر دپارتمان (برق،گاز،مازوت و ...)
 • امکان ثبت و مدیریت ساعات کارکرد و توقفات هر دپارتمان
 • محصولات

 • امکان ثبت و مدیریت انواع محصول به صورت کاملا داینامیک توسط کاربر
 • امکان ثبت آمار روزانه فروش و تحویل محصولات به تفکیک داخلی و صادرات
 • مدیریت آمارهای ثبت شده توسط کاربر مجاز و در محدوده تعریف شده توسط مدیر سیستم
 • پاکت و بسته بندی

 • به دلیل متفاوت بودن ماهیت پاکت ، برای این آیتم یک بخش مجزا در نظر گرفته شده و امکان تعریف انواع بسته بندی و پاکت توسط کاربر مجاز وجود دارد ؛ و آمار ورودی ، مصرف و ضایعات هر نوع پاکت بطور کاملا مجزا و به تفکیک داخلی و صادرات قابل ثبت می باشد و می توان گزارشات مربوط به آنها و نیز نمودار های مصرف ، درصد ضایعات و ... را برای آنها مشاهده نمود .
 • توقفات

 • بخش علل توقفات با یک نگاه جدید آماری-تولیدی طراحی شده است. گروه های توقفات با توجه به نیاز سیستم توسط بخش آمار در سیستم ایجاد می شوند و برای هر روز علل توقف مربوط به هر دپارتمان قابل ثبت و گزارش گیری می باشد و امکان تحلیل توقفات و مدیریت آنها را بسیار تسهیل می کند .
 • شاخص ها

 • مدیریت آسان ضریب تبدیل ( PF ) برای هر آیتمی که لازم باشد . این ضریب به صورت روزانه قابل اعمال خواهد بود و واحد تولید هیچ گونه محدودیتی در مدیریت آن ندارد .
 • امکان مدیریت آسان ارزش حرارتی گاز طبق استانداردهای موجود .
 • امکان مدیریت آسان ارزش حرارتی مازوت طبق استانداردهای موجود .
 • امکان مدیریت آسان شاخص Kcal/Kg.Clinker طبق استانداردهای موجود .
 • امکان مدیریت آسان شاخص Kwh/Ton.Cement طبق استانداردهای موجود .
 • امکان تعریف شاخص جدید در صورت نیاز .
 • گزارشات

 • امکان های متنوع گزارش گیری مانند :
 • گزارش روزانه
 • گزارش ماهیانه و یا گزارش گیری در بازه زمانی دلخواه
 • گزارش گیری از تولید محصولات تولیدی به تفکیک و در بازه زمانی دلخواه
 • گزارش های متنوع از تحویل محصولات به تفکیک تیپ، بسته بندی، داخلی و صادرات و ...
 • گزارش ترکیبی تولید و توقفات
 • تحلیل توقفات
 • گزارش گیری از پاکت ها به صورت مجزا و به تفکیک داخلی و صادرات در بازه زمانی دلخواه
 • گزارش مصارف انرژی
 • طراحی هر نوع گزارش سفارشی مورد نیاز کارفرما امکان پذیر است .
 • نمودارها

 • امکان ترسیم نمودارهای مختلف و مقایسه نموداری آمار ها در بازه های مشابه و مقایسه آنها با شاخص های کنترلی ، مانند :
 • نمودار مقایسه ای ماهیانه تولید دپارتمان ها
 • نمودار مقایسه ای ماهیانه راندمان دپارتمان ها
 • نمودار مقایسه ای ماهیانه Kwh/Ton دپارتمان ها
 • نمودار مقایسه ای ماهیانه Kcal/Kg.Clinker کوره
 • نمودار مقایسه ای ماهیانه Kwh/Ton.Cement خط تولید
 • نمودار مقایسه ای ماهیانه توقفات دپارتمان ها
 • نمودار مقایسه ای ماهیانه درصد ضایعات پاکت
 • طراحی هر نوع گراف و نمودار سفارشی مورد نیاز کارفرما امکان پذیر است .

لازم به ذکر است که نرم افزار آمار تولید سیمان دارای قابلیت های بیشتری می باشد که هنگام دموی نرم افزار (Online) مشهود است و امکان گنجاندن آنها در این گزارش وجود ندارد .


با احترام

شرکت فنی مهندسی ارم پرتو پارس

تلفن تماس جهت دموی آنلاین :   ۶۶۸۳ ۲۹۰ ۹۳۹ ۰ مهندس عسکریزاده